Historias para ser vistas, imaxes para ser contadas, exposición comisariada por Carla Fernández Martínez. e Rosa M. Cacheda Barreiro. Inaguración 11 de decembro ás 19.00h no Museo do Gravado de Artes, Ribeira.

museo_artes

 

Todas as historias nacen para ser contadas, todas elas precisan dun lector; ata antes de que a palabra adquirise forma gráfica, esas historias precisaban de oíntes que as escoitasen ou de espectadores que as contemplasen. A imaxe nace asociada ao relato e este atraeu desde un principio aos artistas; ata despois de que a palabra escrita se apropiase da capacidade de contar historias, os artistas seguiron buscando nelas o motivo da súa inspiración.
Deste xeito, a ilustración dun texto segue a ser hoxe en día un lugar onde o gravado, en calquera das súas técnicas e estilos, ocupa un lugar privilexiado. Á representación en imaxes dos feitos narrados nos textos a través dun mero exercicio descritivo, sucedeulle a introdución de linguaxes artísticas máis complexas, nas que a imaxe termina por converterse nun poema visual, nunha metáfora ou suxestión complementaria do expresado no texto. Evoluciónase desde a función só testemuñal, habitualmente asociada cunha finalidade explicativa, ilustrativa e didáctica, cara a outra máis creativa e complexa, na que o artista se apropia do texto, convértese no seu autor. Xa se trate dunha opción ou outra, a relación entre texto e imaxe foi unha constante ao longo da historia; esta acompañou ao ser humano desde o mesmo instante en que foi capaz de construír o máis elemental dos relatos, aquel en o que establecía unha relación directa entre o eu e o outro.
A selección de autores e obras que se recollen nesta exposición pretenden ser unha mostra desa frutífera relación entre escritores e artistas. Desde os poemas homéricos ilustrados a partir de obras de John Flaxman, pasando pola ilustración catequética empregada para as imaxes sacras e mitolóxicas, ata aqueloutras máis complexas como as creadas por Dalí para ilustrar a Divina Comedia ou Eduardo Naranjo para imaxinar os versos de Lorca en Poeta en Nova York, cada unha das oito obras explícannos como palabra e imaxe conviven, colaboran e constrúen unha unidade indisoluble.

Coordinación:
Laura García Silva

Asesoría científica:
José M. López Vázquez.
Juan M. Monterroso Montero.